Естен Ербол : HTML5 Тег білімдері - 7

admin 2018-09-01 Қысқаша

Естен Ербол : HTML5 Тег білімдері - 7...

Сайттағы барлық жобалар тегін қолданысқа берілген, жоба авторы Естен Ербол

 

HTML5 Тег білімдері - 7

<61> <sup>

Сипаттамасы

Қаріпті жоғарғы индекс ретінде көрсетеді. Қаріп мұндай кезде мәтіннің базалық сызық бойынан жоғары және кішірейтілген мөлшерде көрінеді. 

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE HTML>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>Тег SUP</title>  
 6.  </head>  
 7.  <body>  
 8.   
 9.   <p><b>Великая теорема Ферма</b></p>  
 10.   <p><i><sup><small>n</small></sup> + Y <sup><small>n</small></sup>   
 11.    = Z <sup><small>n</small></sup></i></p>  
 12.   <p>где n - целое число > 2</p>  
 13.   
 14.  </body>  
 15. </html>  

 

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

<62> <table>

Сипаттамасы

Элемент <table> кестенің мазмұнын анықтайтын элементтердің контейнері ретінде белгілі. Кез келген кесте жол мен ұяшықтардан тұрады. Оларды <tr> мен <td> тегтері арқылы береді. <table>-дың ішінде келесі элементтерді қолдануға рұқсат етіледі: <caption>, <col>, <colgroup>, <tbody>, <td>, <tfoot>, <th>, <thead> және <tr>. 

Шегі көрінбейтін кестелер веб-парақшаларды жасау кезінде ұзақ уақыт бойы қолданылып келді. Олар құжатты модульді бөлшектерге бөліп тұратын. Кестені осылай қолдану көптеген сайттарда болды. Қазір оның орнына әлдеқайда заманауи беттеу тәсілі жетті.  

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE HTML>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>Таблица размеров обуви</title>  
 6.  </head>  
 7.  <body>  
 8.   <table border="1">  
 9.    <caption>Таблица размеров обуви</caption>  
 10.    <tr>  
 11.     <th>Россия</th>  
 12.     <th>Великобритания</th>  
 13.     <th>Европа</th>  
 14.     <th>Длина ступни, см</th>  
 15.    </tr>  
 16.    <tr><td>34,5</td><td>3,5</td><td>36</td><td>23</td></tr>  
 17.    <tr><td>35,5</td><td>4</td><td>36⅔</td><td>23–23,5</td></tr>  
 18.    <tr><td>36</td><td>4,5</td><td>37⅓</td><td>23,5</td></tr>  
 19.    <tr><td>36,5</td><td>5</td><td>38</td><td>24</td></tr>  
 20.    <tr><td>37</td><td>5,5</td><td>38⅔</td><td>24,5</td></tr>  
 21.    <tr><td>38</td><td>6</td><td>39⅓</td><td>25</td></tr>  
 22.    <tr><td>38,5</td><td>6,5</td><td>40</td><td>25,5</td></tr>  
 23.    <tr><td>39</td><td>7</td><td>40⅔</td><td>25,5–26</td></tr>  
 24.    <tr><td>40</td><td>7,5</td><td>41⅓</td><td>26</td></tr>  
 25.    <tr><td>40,5</td><td>8</td><td>42</td><td>26,5</td></tr>  
 26.    <tr><td>41</td><td>8,5</td><td>42⅔</td><td>27</td></tr>  
 27.    <tr><td>42</td><td>9</td><td>43⅓</td><td>27,5</td></tr>  
 28.    <tr><td>43</td><td>9,5</td><td>44</td><td>28</td></tr>  
 29.    <tr><td>43,5</td><td>10</td><td>44⅔</td><td>28–28,5</td></tr>  
 30.    <tr><td>44</td><td>10,5</td><td>45⅓</td><td>28,5–29</td></tr>  
 31.    <tr><td>44,5</td><td>11</td><td>46</td><td>29</td></tr>  
 32.    <tr><td>45</td><td>11,5</td><td>46⅔</td><td>29,5</td></tr>  
 33.    <tr><td>46</td><td>12</td><td>47⅓</td><td>30</td></tr>  
 34.    <tr><td>46,5</td><td>12,5</td><td>48</td><td>30,5</td></tr>  
 35.    <tr><td>47</td><td>13</td><td>48⅔</td><td>31</td></tr>  
 36.    <tr><td>48</td><td>13,5</td><td>49⅓</td><td>31,5</td></tr>  
 37.   </table>  
 38.  </body>  
 39. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

<63>  <tbody>

Сипаттамасы

Элемент <tbody> кестеде бір немесе бірнеше жолдың сақталуын қамтамасыз етеді. Бұл құрылымдық бөлшектерді жасауға көмектеседі. Оларға стиль арқылы бірегей безендіру жасауға болады. Оның үстіне олардың түрін скрипттер арқылы басқаруға болады.  

<table> контейнерінің ішінде бірнеше <tbody> тегін қолдануға болады. Жолды топтаудың басқа да түрлері бар - <tfoot> және <thead>, бұлардың бірде бірі <tbody> элементімен қиылыспауы тиіс. 

 

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  
 2.   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  
 3. <html>  
 4.  <head>  
 5.   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">  
 6.   <title>Тег TBODY</title>  
 7.  </head>  
 8.  <body>  
 9.   
 10.   <table width="600" border="1">  
 11.    <tbody align="right">  
 12.     <tr>  
 13.      <td>Ячейка 1</td>  
 14.      <td>Ячейка 2</td>   
 15.     </tr>   
 16.    </tbody>  
 17.   </table>   
 18.   
 19.  </body>  
 20.  </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

 <64> <td>

Сипаттамасы

Кестенің бір ұяшығын жасауға арналған. <td> тегі міндетті түрде <tr> контейнерінің ішінде орналасу керек. Ал ол өз кезегінде <table> тегінің ішінде орналасқан.

 

 Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"   
 2.   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  
 3. <html>  
 4.  <head>  
 5.   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">  
 6.   <title>Тег TD</title>  
 7.  </head>  
 8.  <body>  
 9.   
 10.   <table border="1" cellpadding="7" cellspacing="0">  
 11.    <tr>  
 12.      <td colspan="2" bgcolor="#D3EDF6" align="center">Ячейка 1</td>  
 13.    </tr>  
 14.    <tr>  
 15.      <td valign="top" align="center">Ячейка 2</td>  
 16.      <td width="98%" valign="top">Ячейка 3</td>  
 17.    </tr>  
 18.   </table>   
 19.   
 20.  </body>  
 21. </html>  

 

 Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

 <65> <textarea>

Сипаттамасы

<textarea> қыры - мәтіннің бірнеше жолын сыйдыруға болатын пішіннің элементі. <input> тегіне қарағанда мәтіннің шетінде жоларалық тасымал жасауға рұқсат етілген. Олар серверден ақпаратты жібергенде де сақталып тұрады. 

<textarea> және </textarea> тегтерінің арасында кез келген мәтінді орналастырсаңыз, бұлар мәтіннің шетінде көрініп тұрады.

 

 Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE HTML>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>Тег TEXTAREA</title>  
 6.  </head>  
 7.  <body>  
 8.   
 9.   <form action="textarea1.php" method="post">  
 10.     <p><b>Введите ваш отзыв:</b></p>  
 11.     <p><textarea rows="10" cols="45" name="text"></textarea></p>  
 12.     <p><input type="submit" value="Отправить"></p>  
 13.   </form>  
 14.   
 15.  </body>  
 16. </html>  

 

Мысалға:

 


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

<66> <tfoot>

Сипаттамасы

Элемент <tfoot> - кестенің төменгі жағында ұсынылған бір не бірнеше жолды сақтауға арналған. <tfoot> тегі бастапқы кодта <tbody> тегіне дейін анықталып қоюы керек. Браузерлер оны кестенің ең төменгі жағында көрсетіп тұрады. 

Кестенің аумағында тек бір <tfoot> элементін қолдануға рұқсат етіледі.

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"   
 2.   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  
 3. <html>  
 4.  <head>  
 5.   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">  
 6.   <title>Тег TFOOT</title>  
 7.  </head>  
 8.  <body>  
 9.   
 10.   <table width="600">  
 11.    <tfoot align="center" style="background: #ffc">  
 12.     <tr>  
 13.      <td>Ячейка 1, расположенная в TFOOT</td>  
 14.      <td>Ячейка 2, расположенная в TFOOT</td>   
 15.     </tr>   
 16.    </tfoot>  
 17.   
 18.    <tbody align="right" style="background: silver">  
 19.     <tr>  
 20.      <td>Ячейка 3, расположенная в TBODY</td>  
 21.      <td>Ячейка 4, расположенная в TBODY</td>   
 22.     </tr>   
 23.    </tbody>  
 24.   </table>  
 25.   
 26.  </body>  
 27. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

 

 

 <67> <th>

 

Сипаттамасы

Тег <th> кестенің тақырыптық болып табылатын бір ұяшығын жасауға арналған. Мұндай ұяшықтағы мәтінді браузер әдетте не қалың қаріппен, не ортаға шығарып жазады. <th> тегі <tr> контейнердің ішіне орналасу керек. Ол <table> тегінің ішінде орналасуы тиіс. 

 

 Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"   
 2.   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">  
 3. <html>  
 4.  <head>  
 5.   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">  
 6.   <title>Тег TH</title>  
 7.   <style type="text/css">  
 8.     table {  
 9.      border-collapse: collapse; /* Отображать двойные линии как одинарные */  
 10.     }  
 11.     th {  
 12.      background: #ccc; /* Цвет фона */  
 13.      text-align: left; /* Выравнивание по левому краю */  
 14.     }  
 15.     td, th {  
 16.      border: 1px solid #800; /* Параметры границы */  
 17.      padding: 4px; /* Поля в ячейках */  
 18.     }   
 19.   </style>  
 20.  </head>  
 21.  <body>  
 22.   
 23.   <table width="100%" cellspacing="0" border="1">  
 24.    <tr>  
 25.     <th>Браузер</th>  
 26.     <th colspan="3">Internet Explorer</th>  
 27.     <th colspan="3">Opera</th>  
 28.     <th colspan="2">Firefox</th>  
 29.    </tr>  
 30.    <tr>  
 31.     <th>Версия</th>  
 32.     <td>5.5</td>  
 33.     <td>6.0</td>   
 34.     <td>7.0</td>  
 35.     <td>7.0</td>  
 36.     <td>8.0</td>  
 37.     <td>9.0</td>  
 38.     <td>1.0</td>  
 39.     <td>2.0</td>  
 40.    </tr>  
 41.    <tr>  
 42.     <th>Поддерживается</th>  
 43.     <td>Да</td>  
 44.     <td>Да</td>  
 45.     <td>Да</td>  
 46.     <td>Да</td>  
 47.     <td>Да</td>  
 48.     <td>Да</td>  
 49.     <td>Да</td>  
 50.     <td>Да</td>  
 51.    </tr>  
 52.   </table>  
 53.   
 54.  </body>  
 55. </html>  

 

 

 Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

 <68> <thead>

Сипаттамасы

 Элемент <thead> кестенің жоғарғы жағында тұратын бір не бірнеше жолды сақтауға арналған. Бір кестенің ішінде тек бір <thead> элементін қолдану керек делінеді. Оның үстіне ол <table> тегінен кейін өзінің бастапқы кодымен жазылуы тиіс.

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE HTML>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>Тег THEAD</title>  
 6.  </head>  
 7.  <body>  
 8.   
 9.   <table style="width: 600px;">  
 10.    <thead style="background: #fc0">  
 11.     <tr>  
 12.      <td> ... </td>  
 13.      <td> ... </td>   
 14.     </tr>   
 15.    </thead>  
 16.    <tbody style="background: #ccc">  
 17.     <tr>  
 18.      <td> ... </td>  
 19.      <td> ... </td>   
 20.     </tr>   
 21.    </tbody>  
 22.   </table>  
 23.   
 24.  </body>  
 25. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

<69> <time>

Сипаттамасы

<time> тегінің ішіне мәтінді не мерзім, уақыт ретінде, не екеуін қосып көрсетеді. Дәл <time> контейнерінің ішінде көрсетіледі. Немесе  datetime атрибуты арқылы беріледі. 

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE html>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <meta charset="utf-8">  
 5.   <title>time</title>  
 6.   <style>  
 7.    time { background: #f0f0f0; }  
 8.   </style>  
 9.  </head>   
 10.  <body>  
 11.   <article>  
 12.    <p><time>1957-10-04</time> запущен первый искусственный спутник Земли.</p>  
 13.    <p><time>1960-08-19</time> первый полет собак в космос.</p>  
 14.    <p><time>1961-04-12</time> первый полет человека в космос.</p>  
 15.    <p><time>1963-06-16</time> первый полет женщины-космонавта.</p>  
 16.    <p><time>1969-07-21</time> высадка человека на Луну.</p>  
 17.   </article>  
 18.  </body>   
 19. </html>  

 

Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

<70> <title>

Сипаттамасы

Құжаттың тақырыбын анықтайды. <title> элементі құжаттың бір бөлігі емес, ол веб-парақшада тікелей көрсетілмейді. Windows операциялық жүйесінде тақырыптың мәтіні браузер терезесінің сол жақ жоғарғы бұрышында көрсетіледі. Бір құжатқа тек бір ғана <title> тегін қолдануға болады. Оны <head> контейнеріне орналастыру керек.

 

Code:

Esten Tech
 1. <!DOCTYPE HTML>  
 2. <html>  
 3.  <head>  
 4.   <title>Esten Tech</title>  
 5.  </head>   
 6.  <body>  
 7.   
 8.   <p>...</p>  
 9.   
 10.  </body>  
 11. </html>  

 

 Мысалға:


Кодты іске қосуды тұртып Кодтың құбылысын көре аласыз

 

 

Дайындаған: Естен Ербол

 

Esten TechЕстен Ербол : HTML5 Тег білімдері - 7

Барлық құқықтар қорғалған

Естен Ербол : HTML5 Тег білімдері - 6
Естен Ербол : HTML5 Тег білімдері - 8

Ұқсас тақырыптар